Syahirah: Banjar? Random.

Entry About Shout Follow D'Board
 reader(s)

  • Hi ho! Need to know bout me? Seriously?


owner

Contact Me

4:28 PM | 0 Cloud(s)
Banjar? Random.

It Happens!

Tahun 1990an.

A: Kamu ni kulaan, orang Banjar kan?

B: Eh, tak! Saya Jawa.


Tahun 2000an.

A: Kamu ni kulaan, orang Banjar kan?

B: Errr....


Wayahini.

A: Kamu ni kulaan, orang Banjar kan?


B: Hiih, saja kulaan. Banjar, pang!

0 Comments: